Tag Archives: mentha arvensis

6 thành phần tinh dầu bạc hà arvensis

Thành phần tinh dầu bạc hà mentha arvensis chủ yếu là Methanol

Tinh dầu bạc hà Mentha arvensis là một loại tinh dầu được chiết xuất từ loài cây bạc hà gốc Á. Thành phần tinh dầu bạc hà: Menthol, Menthone, Isomenthone, Menthofuran, Eucalyptol, Thujone,…